Mercedes-Benz

Centre protegit davant de la COVID-19

Centro Protegido frente al COVID-19
Reinventemos el presente - Mercedes-Benz

Ens importa la seguretat / Nos importa la seguridad

Des que tot va començar, la nostra prioritat ha estat la teva seguretat i la dels nostres treballadors. Per això, i després de seguir totes les indicacions de les autoritats us anunciem que les nostres instal·lacions acaben d'obtenir el certificat que ens acredita com a concessionari protegit davant de la COVID-19.
Es tracta d'un certificat emès per TÜV SÜD el qual evidencia el compliment de mesures higiènic-sanitàries de protecció i prevenció davant de la COVID-19, i posa de manifest el nostre compromís per promoure una cultura de seguretat y higiene de la salut.
En qualsevol cas, el nostre personal seguirà disponible per telèfon i canals digitals i estarà encantat d'atendre't en cas que així ho prefereixis, mentre que la informació general sobre els nostres vehicles i serveis la podràs trobar també com sempre, a la nostra pàgina web.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desde que empezó todo, nuestra prioridad ha sido tu seguridad y la de nuestros empleados. Por ello, y tras seguir todas las indicaciones de las autoridades, te anunciamos que nuestras instalaciones acaban de obtener el certificado que nos acredita como concesionario protegido frente al COVID-19, el cual evidencia el cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias de protección y prevención frente al COVID-19 y pone de manifiesto nuestro compromiso para promover una cultura de seguridad e higiene de la salud.

En cualquier caso, nuestro personal seguirá disponible por teléfono y canales digitales y estará encantado de atenderte en caso de que así lo prefieras, mientras que la información general sobre nuestros vehículos y servicios podrás encontrarla también, como siempre,
en nuestra página web.

Higienizaremos continuamente instalaciones y vehículos.

 
Higienizaremos continuamente instalaciones y vehículos.

Conservaremos contigo 2 metros mínimo de distancia.

 
Conservaremos contigo 2 metros mínimo de distancia.

Hacemos uso de guantes y gel desinfectante.

 
Hacemos uso de guantes y gel desinfectante.

Mantendremos el uso de mascarilla en lo posible.

 
Mantendremos el uso de mascarilla en lo posible.

Recomendamos visitas individuales sin acompañantes.

 
Recomendamos visitas individuales sin acompañantes.